Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 18 juni 2018

– Vårt jobb i förvaltningarna är att varje dag tänka: Är det något jag gör i dag som jag kan göra bättre, är det något jag kan sluta med? Vårt uppdrag är att få bästa kvalitet på våra tjänster som är möjligt för invånarnas skattepengar! Så lät det på måndagens kommunstyrelsemöte som inleddes med information om kommunens lean-inspirerade förbättringsarbete Högre Höjder. Talade gjorde kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg och medverkade gjorde också två medarbetare som valt att engagera sig lite extra i Högre Höjder-arbetet. Även kvalitetschef Agneta Sjöberg presenterade planen framåt för kommunens kvalitetsarbete. Medarbetarna visade foton och berättelser om konkreta förbättringar de gjort.
Efter det tog mötet vid och ett antal ärenden gicks igenom: hela 17 stycken denna gång. Här är ett urval.

Förslag till yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken

Trafikförvaltningen utarbetar varje år förslag till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet

avseende nya linjer, linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid.
Förändringarna för 2018 innehåller förslag på 15 av kommunens busslinjer och 4 linjer i
sjötrafiken, som föreslås få anpassade tidtabeller. 4 busslinjer föreslås få minskat turutbud.
På 3 av dessa linjer (625 Danderyds sjukhus-Söderhall, 644 Mora vägskäl-Söderhall samt 653 Norrtälje-Länna-Lohärad) är bakgrunden till det minskade turutbudet att fordon och personal flyttas till Rådmansötrafiken. Resandet på de 3 linjer som föreslås få minskat turutbud är lågt och resurserna överförs till Rådmansötrafiken som är i behov av ökat turutbud. 9 linjer får ett utökat turutbud, främst förstärks kvälls- och helgtrafiken till/från Norrtälje samt till/från Hallstavik. Kommunstyrelsekontoret anser förslagen vara positiva.


Kommunstyrelsekontoret ser positivt på att enhetstaxa har införts i SL-trafiken under 2017 och framför önskemål om att giltighetstiden kan förlängas från 75 minuter till 120 minuter för att anpassas för de långa restider som gäller för vår kommun mot regioncentrum.

Investering för Rimbo reningsverk

Drygt 12 miljoner kronor anslås till arbetsmiljöhöjande
åtgärder på Rimbo ARV. Detta innebär bland annat att man ska se över belysning, ventilation och mekanisk rensutrustning.

Investeringar för kultur och fritid

Kommunstyrelsen beslutade att anslå 2,75 miljoner kronor för investeringar
i Sportcentrum, inom friluftslivet och Meröppet på
Rimbo bibliotek.

Kommunstyrelsen i korthet 18 juni 2018

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2018-06-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.