Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 5 september 2022

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 5 september 2022.

Bilden föreställer Kvisthamrabacken

Pistmaskiner till Kvisthamrabacken och Lundåsvallen

Kvisthamrabacken och Lundåsvallen är två av kommunens största vinteranläggningar som skapar en aktiv fritid för många invånare under vintersäsong vilket ökar möjligheten till en meningsfull fritid året runt i Norrtälje kommun. Idag saknas fungerande maskiner för att pista alpina nedfarter och skidspår på de två anläggningarna. Därför har kommunstyrelsen beslutat att köpa in två pistmaskiner och att teckna nyttjanderättsavtal med Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Norrtälje samt Häverödals Sportklubb gällande nyttjanderätten av dessa.

Detaljplan för Björnö antagen efter återremiss

Kommunstyrelsen har beslutat om att anta detaljplanen för Björnö etapp 2 och 3, ett ärende som gick på återremiss från KF 20 juni 2022. Det innebär att byggnationen i Björnö i Norrtälje fortsätter. Planen möjliggör för nya bostäder och en skola. Detaljplanen omfattar 640 bostäder och området är tänkt att få en karaktär av trädgårdsstad. Planen är att skolan ska vara i drift till hösten 2025. Slutligt beslut kommer tas i KF under hösten.

Kommunalt naturreservat på Färsna

Syftet med reservatet ska vara att vårda, bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och friluftsområde med höga biologiska och kulturhistoriska värden. I reservatet ska områdets gårdsmiljö, historiska skogs- och odlingslandskap, skyddsvärda skogsområden, fornlämningar liksom värdefullt växt- och djurliv vårdas. Kommunstyrelsen säger ja till naturreservatet. Slutligt beslut fattas av KF under hösten.

Uthyrning av fastighet till Björkö Konstnod

Kommunstyrelsen godkänner att hyra ut fastigheten Björkö-Arholma till föreningen Björkö Konstnod för en årshyra om 240 000 kronor per år till och med 2025. Resterande hyreskostnad om 261 000 kronor (årligen) belastas kommunens lokalbank för outhyrda fastigheter.

Läs alla ärenden

Sammanlagt var det 17 ärende som avhandlades på måndagens kommunstyrelse. Justerat protokoll finns att se efter 12 september.

Läs alla ärenden på kommunstyrelsen här

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2022-09-06
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.