Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 30 augusti 2021

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 30 augusti 2021.

Under måndagen avhandlades höstens första kommunstyrelse. I filmen nedan och berättar kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond om några utvalda punkter.

Upprustning av ROS

Roslagens sjukhus har delvis stått tomt en lång tid och nu är en renovering för 32 miljoner kronor är planerad. En ny aktör finns, som kommer att driva sjukvårdsverksamheten samt stå för en del av investeringen. Runt årsskiftet 2022/2023 kommer palliativ vård också kunna erbjudas på ROS. Från och med då planeras hela huset att komma till nytta igen, då det i dagsläget är en fjärdedel av byggnaden som är outhyrd.

Läs mer om beslutet under punkt 13 här.

Marköverlåtelse hamnen

Kommunen överlåter mark i Norrtälje Hamn till Wästbygg för att bygga ungefär 110-140 nya bostadslägenheter. Överlåtelsen beräknas ge en intäkt till kommunen på cirka 120 miljoner kronor. Bygget beräknas påbörjas under försommaren 2022.

Läs mer om beslutet under punkt 6 här.

Dyrare taxa för Kulturskolans elever som inte är skrivna i kommunen

Ny taxa för ämneskurs inom ramen för Kulturskolan föreslås med anledning att flera konstarter införs. Nya konstarter som dans, teater, bildkonst har idag inga taxor, vilket behövs för att kunna debitera avgift.

Kommunstyrelsen föreslår en höjning av taxan för elever som inte är folkbokförda i kommunen inom kulturskolans verksamheter. Syftet med höjningen är att ge ett incitament för familjer att folkbokföra sig i rätt kommun.

Läs mer om beslutet under punkt 9 här

Sjötrafiken

För en skärgårdskommun som Norrtälje kommun är sjötrafiken viktig. Huvudfokus är att värna om de fastboendes möjligheter till resor och varuförsörjning men också att värna om att det finns trafik som ger förutsättningar till en utvecklad besöksnäring och social hållbarhet. En Sjöfartutredning pågår, initierat av Region Stockholm. Norrtälje kommun har svarat kritiskt på remissen och hoppas nu att regionen tar till sig det så skärgårdstrafiken kan bli bättre.

Läs mer om punkt 18 här

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2022-03-01
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.