Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 28 september 2020

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 28 september 2020.

Förslag till Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun som ersätter tidigare Klimat- och miljöprogram för Norrtälje kommun.

Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun ska inrikta kommunens miljö- och klimatrelaterade arbete på lite längre sikt och vara referensdokument för kommunens ambitioner och fokus i miljö- och klimatarbetet, vägleda nämnderna/förvaltningskontoren i deras bedömningar av hur de kan bidra till aktuella mål och prioriteringar på området, utgöra stommen i den årsvisa styrning som kommer till uttryck i form av inriktningsmål och uppdrag samt resursfördelning i Mål & Budget – genom att utifrån strategin bedöma vad som respektive år behöver göras ”härnäst”. 

Godkännande av Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tälje 2:103, Tallhöjden, i Norrtälje stad

Markanvisningsavtalet är en omstart med Roslagsbostäder avseende projekt Tallhöjden. Markanvisningsområdet avser del av den detaljplan som kommer tas fram för projektet. I samband med marköverlåtelseavtal överlåts området till Roslagsbostäder med äganderätt för uppförande av ca 75 hyresrätter.

Återremiss för detaljplanearbetet för del av fastigheten Niord 1 inom ÖBG, i Norrtälje Stad

Godkännande av Markanvisningsavtal avseende ny grundskola inom projekt Övre Bryggårdsgärdet

Kommunstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet för del av Tälje 2:195 avseende ny grundskola inom projekt Övre Bryggårdsgärdet, i Norrtälje Stad mellan Famera Skola 1 AB (org.nr 559257-2647) och Norrtälje kommun.

Remissyttrande - Sjötrafikutredning

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande daterad den 17 augusti 2020 som sitt eget och överlämnar det till Region Stockholm. Att Region Stockholm initierat underlag och utredningar för beslut kring framtida vägval och strategier
för den framtida sjötrafiken i regionen är positivt och välkommet. Norrtälje kommun förordar utredningsalternativ 2. 

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-09-29
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.