Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 27 september 2021

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 27 september 2021.

Renovering av tillagningskök på Hallsta skola

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök som idag är i stort behov av renovering på golvytskikt, väggar och tak. Kommunstyrelsen har därför beslutat att renovera tillagningsköket till en kostnad på 5,5 miljoner kronor.

Ny skola i Norrtälje

Kommunstyrelsen har antagit en detaljplan som möjliggör för utökad skolverksamhet från 140 till 610-860 elever i Norrtälje. Detaljplanen möjliggör för Norrtälje stad att fortsätta växa och locka till sig fler barnfamiljer då det finns ett skriande behov av ett utökat antal skolplatser. Under detaljplaneprocessen har flertalet föräldrar till elever vid den skolverksamhet som finns på platsen idag uttryckt oro över planerna och hur det kommer att påverka deras barns arbetsmiljö. Dessa frågor har lyfts upp med byggentreprenören som ska ha en dialog med verksamheten för att minimera störningarna

Fördjupad översiktsplan antagen för Rimbo

Den nuvarande fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo antogs 2010. Förutsättningar har förändrats och tillsammans med ett ökat intresse att bygga i Rimbo har resulterat i ett behov av att ta fram en ny fördjupning av översiktsplan för Rimbo. Den nya fördjupningen antogs av Kommunstyrelsen och lägger därmed grunden för och möjliggör utvecklingen av en trygg och hållbar tätort med bostäder, arbetstillfällen och offentliga miljöer i goda kollektivtrafiklägen. Planen utgår från Rimbos styrkor och syftar till att stärka och utveckla befintliga värden vilket sammanfattas i den övergripande utvecklingsinriktningen och konkretiseras i fyra utvecklingsstrategier

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2021-09-29
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.