Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 27 april 2020

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2020.

Antagande av detaljplan för kvarteret Åkeriet

Kommunstyrelsen antog under gårdagens Kommunstyrelse, att man kan fortsätta bygga i hamnen för Kvarteret Åkeriet. Planen är en del av projektet Norrtälje Hamn som går ut på att omvandla nuvarande industrifastigheter i Norrtälje Hamn till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och mötesplatser. Syftet med detaljplanen är att i en planprocess pröva möjligheten att ändra nuvarande användning till bostadsändamål och centrumverksamheter som del av den fortsatta utvecklingen av Norrtälje Hamn. Bebyggelsen i form av flerbostadshus i fem till sju våningar, ska förläggas i gatuliv och omsluta en innergård.

Investeringsbegäran G3 Norrtälje Hamn

Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag om att möjliggöra den sista utbyggnaden av Norrtälje Hamn, etapp G3. Förslaget är att bevilja Kommunstyrelsen 585 miljoner kronor i investeringsanslag för att kunna genomföra infrastrukturarbeten inom den återstående genomförandeetappen. Beslut kommer att tas av Kommunfullmäktige den 11 maj.

För projekt Norrtälje Hamn innebär beslutet för etapp G3 att projektet får ett tydligt ramverk för helheten av projekt Norrtälje Hamn. Det ger samtidigt goda planeringsförutsättningar för att genomföra stadsomvandlingen på ett förutsägbart och framgångsrikt sätt. Kända förutsättningar innebär och bidrar till en lägre risknivå. Beslutet innebär avslutningsvis att nödvändiga infrastrukturarbeten kan upprätthållas kontinuerligt, vilket påverkar kostnadsbilden positivt. Byggrätter bedöms vara tillgängliga för bostadsproduktion ca 3-4 år efter att infrastrukturarbetet påbörjats.

Nämndinitiativ KS: Fira allmän kvinnlig rösträtt 100 år i samband med Norrtälje kommun 50 år

Den allmänna och lika rösträtten, det vill säga kvinnlig rösträtt firar 100 år 2021. Tekniskt sätt infördes allmän och lika rösträtt för svenska medborgare den 24 maj 1919 men första gången kvinnor gick till valurnan var i andrakammarvalet 1921 vilket kommer uppmärksammas i många kommuner runtom i landet under nästa år. 2021 är även jubileumsår för Norrtälje kommun som då firar 50 år sedan kommunen bildades (1971 slogs mindre kringliggande kommuner ihop till en stor kommun).

Beslut har fattats att Kommunstyrelsekontoret kommer att få i uppdrag att ta fram förslag på hur Norrtälje kan kommun kan fira allmän kvinnlig rösträtt 100 år i samband med firandet av Norrtälje kommun 50 år under nästa år.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-04-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.