Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 26 oktober 2020

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober 2020.

Fastställande av skattesats 2021

Kommunstyrelsen föreslog under sammanträdet att skattesatsen ska lämnas oförändrad jämfört med år 2020, och fortsatt uppgå till 19,72 per skattekrona.

Kommunens dokument Mål och budget beslutas normalt vid kommunfullmäktiges heldagssammanträde i november varje år, vid vilket fastställande av skattesats ingår. I år skjuts dock fullmäktiges budgetsammanträde upp till måndagen den 14 december. Med anledning av detta fattar kommunstyrelsen ett separat beslut om fastställande av skattesats, i enlighet med kommunallagens krav om att så ska ske före oktober månads utgång, vilket möjliggör fastställande av skattesatsen i kommunfullmäktige den 16 november.

Beslut om försäljning av Tingshuset i Norrtälje AB

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att Tingshuset i Norrtälje AB, inkluderat fastigheten Vasa 1, ska säljas på öppna marknaden. Budgivningen avslutades den 15 september 2020 och ett aktieöverlåtelseavtal undertecknades av köparen Riflex Vårdfastigheter AB och Tingshuset i Norrtälje AB den 13 oktober. Tillträde är beräknat till den 1 mars 2021.

I och med denna försäljning kommer kommunen kunna erbjuda fler högstadieplatser samt fler grundskole- och förskoleplatser. Köparen (Riflex Vårdfastigheter AB) har redan en hyresgäst (Freinetskolan Mimer) för objektet som idag bedriver skol- och förskoleverksamhet i kommunen. Aktieöverlåtelseavtalet villkoras med att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Godkännande av avtal - båtbottentvätt till Furusunds Gästhamn Beslut

Norrtälje kommun har blivit beviljat LOVA-bidrag för uppförandet av Båtbottentvätt i Furusunds gästhamn, samt fått extern finansiering från. Genom att LOVA-bidraget betalas ut till Norrtälje kommun, så måste den del av bidraget som går genom Norrtälje kommun betalas ut från kommunen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal mellan Norrtälje kommun och MarkXtra.

Fastställande av partistöd för 2021 Beslut

I Kommunfullmäktige fattas årligen beslut om utbetalning av kommunalt partistöd och partierna som är berättigade till det ska årligen lämna in en redovisning över hur stödet använts. Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med redovisning och granskningsrapport avseende partistöd enligt gällande regelverk.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av partistöd i enlighet med redovisningen i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsens vice ordförande om sammanträdet

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-10-27
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.