Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 26 november 2018

Här är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2018.

7. Avsiktsförklaring gällande deltagande i projektet Glokala Sverige

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om deltagande i projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Med ansökan inlämnas en avsiktsförklaring gällande deltagande i projektet undertecknad av kommunstyrelsens presidium.

Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Projektet som löper under tre år (2018-2020) är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av Sida.

8. Verksamhetsplan och budget 2019-2021 med taxor för 2019

Under kommunstyrelsens möte den 26 november var också en beslutspunkt förslag till Mål och Budget 2019-2021 för budget år 2019 och plan år 2020-2021 inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter.

Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Prioriterade målområden är:

  • Barn och ungas framtid
  • En trygg kommun för alla
  • Hållbar tillväxt och utveckling

Punkter i ärendet var bland annat att fastställa plan- och bygglovstaxa, bevilja kommunstyrelsen driftbudget och investeringsram för 2019 och mycket mera. Sammanlagt 61 olika punkter varav många av beslutspunkterna nu går vidare till kommunfullmäktige och till de olika nämnderna för beslut. 

11. Inhyrning av hoppgrop på Campus

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen uppdrar till Fastighetsavdelningen att teckna hyresavtal för lokal med Campus Roslagen AB för kultur- och fritidsnämndens verksamhet till en hyresnivå om maximalt 1 050 tkr/år. Kommunstyrelsen beslutar också att hyreskostnaden finansieras genom utökat driftanslag till kultur- och fritidsnämnden.

19. Införande av politiska sekreterare i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsen beslutade att förslaget att införa politiska sekreterare i Norrtälje kommun går vidare till kommunfullmäktige. Övergripande för kommunen betyder det med mandatfördelningen i kommunfullmäktige efter valet i 2018 anställning av 5,65 politiska sekreterare. Kostnaden beräknas till 3,1 miljoner kronor.

Syftet med att införa politiska sekreterare är att öka tillgängligheten för förtroendevalda och stärka dialogen och mötet med invånare och väljare. Enligt kommunallagen får kommuner och landsting anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Kommunstyrelsen i korthet 26 november 2018

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2018-11-27
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.