Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 25 oktober 2021

Detta är några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde under måndagen den 25 oktober.

I filmen nedan berättar några av ledamöterna i kommunstyrelsen om några utvalda punkter.

Mål och budget 2022-2024

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Här fastställer kommunfullmäktige kommunens övergripande mål, skattesats, taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas, vilket sedan ska genomföras av kommunstyrelsen. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och kommunens bolag ska arbeta med. På kommunstyrelsen så beslutades det att kommunfullmäktige ska anta den nya budgeten. Kommunfullmäktige kommer besluta gällande Mål och budget 2022-2024 den 15 november.

Läs mer om beslutet under punkt 10.

Du kan även läsa mer om Mål och budget 2022-2024 här.

Destinationsstrategi Roslagen 2030

Destinationsstrategin kommer att vara en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling i Roslagen. Strategin kommer även att utgöra grunden för det destinationsråd som inrättades under år 2021. Strategin spelar en viktig roll för att besöksnäring, kommuner, civilsamhälle och destinationsbolag ska kunna samarbeta för en hållbar utveckling av Roslagen som attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination. Kommunstyrelsen skickar nu ärendet vidare till kommunfullmäktige, som sker den 15 november, och föreslår att den ska antas.

Läs mer om beslutet under punkt 25.

Trygghets- och säkerhetsstrategi

Dokumentet, som är ett aktiverande styrdokument som styr kommunens samlade trygghets- och säkerhetsarbete, har ett långsiktigt perspektiv med åtgärdsområden som är nedbrytbara, avspeglar aktuella prioriteringar och har ett invånarperspektiv. Det övergripande målet bryts i denna strategi ner i sex fokusområden. Inom respektive fokusområde beskrivs det önskade läge som vi vill uppnå till år 2030. Vidare anges ett antal prioriterade åtgärder som ska leda till det önskade läget. De prioriterade åtgärderna ligger till grund för det årliga arbetet med Mål och budget. Norrtälje kommuns mål är att, genom denna strategi, vara Sveriges tryggaste kommun senast år 2030. Kommunstyrelsen skickar nu ärendet vidare till kommunfullmäktige, som sker den 15 november, och föreslår att den ska antas.

Läs mer om beslutet under punkt 26.

Sommarcykelväg utmed del av väg 1148

Behovet av gång- och cykelväg utmed väg 1148 är en av sex prioriterade gång- och cykelstråk utmed statligt vägnät angivna i Gång- och cykelprogram för landsbygden. Föreslagen sommarcykelväg föreslås bli 1 km lång på sträckan mellan Långgarnsvägen och Hasselidsvägen. Kommunstyrelsen beslutar att bygga denna cykelväg.

Läs mer om beslutet under punkt 19.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2021-11-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.