Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 19 mars 2018

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 19 mars 2018.

7. Antagande av detaljplan för fastigheten Skridskon 54 och del av fastigheten Tälje 4:46 i Norrtälje stad

Cirka 76 nya bostäder i Norrtälje stad blir resultatet av antagandet av detaljplanen. Skridskon 54 är idag planlagd för kontorsändamål och är obebyggd.

12. Köp av Tingshuset

Tingshuset säljs och kommunen beslutade idag att köpa det. Det är en byggnad med stort kulturhistoriskt värde och fler lokaler för barn-, utbildnings- och kulturverksamhet behövs i området. Tingsrätten har flyttat sin verksamhet till Nordrona.

15. Antagande av Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram för Norrtälje kommun

Under våren 2017 deltog cirka 500 invånare i tjugo utvecklingsmöten runt omkring i kommunen. Dessa möten lade grunden till ett förslag kring hur kommunen ska stötta landsbygd och skärgård.  Under hösten anordnades dialogcaféer som anordnades på sex platser i kommunen. Fokus under dialogcaféerna var att diskutera framtaget remissförslag.  På dialogcafeerna diskuterades de sju fokusområdena som är angivna i förslaget till landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram, det vill säga infrastruktur & kommunikation, tillgång till service, bygga & bo, kultur & fritid, upplevelse & turism, villkor för företagande och lokalt utvecklingsarbete. Cirka 150 personer deltog vid dessa sex tillfällen.  Under september och oktober månad hade alla möjlighet att inlämna synpunkter. På kommunstyrelsen 18 mars 2018 antog kommunstyrelsen programmet och i april behandlas det i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen i korthet 19 mars 2018

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-08-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.