Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 17 juni 2019

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 17 juni 2019.

Godkännande av projektplan och budget för fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad

Kommunstyrelsen godkänner en projektplan för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad. Den framtida fördjupade översiktsplanen kommer att utgöra navet för en stor del av kommunens utbyggnad. Planen kommer att behandla flera områden, däribland vision för Norrtälje stad 2050, klimatanpassning, tidplan/etappindelning för utbyggnad och stadens roll i kommunen och regionen.

Yttrande över förslag till ”Havsplaner för Sverige”

En havsplan vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. En ny Havsplan för Sverige är ute på granskning och ger Norrtälje kommun möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsens synpunkter är att grön infrastruktur bör göras tydligare i kartan, att Ålandsdjupets och andra kända områden med höga naturvärden bör pekas ut som områden med naturhänsyn, att det kustnära fisket bör främjas ytterligare och att det för kommunen ska går att söka havsplaneringspengar även i framtiden.

Investering 2019 – Tilläggsinvestering för ombyggnation av pumpstation 4 i Norrtälje hamn

Kommunstyrelsen har beslutat att ge ett tillägg på 6 985 tkr för att bygga om pumpstation fyra i Norrtälje hamn. Syftet är att pumpen ska klara den ökade belastningen av spillvatten från nya exploateringsområden i Norrtälje kommun.

Investering 2019 – Energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter

Kommunstyrelsen anslår 12 000 tkr till kommunstyrelsekontoret för investeringar i energibesparande åtgärder i kommunala fastigheter. Investeringen beräknas generera en sänkning av energikostnaden med cirka 22 000 tkr över en 20-årsperiod.

Kommunstyrelsen i korthet 17 juni 2019

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2019-06-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.