Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 17 augusti 2020

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 17 augusti 2020.

Samråd inför bildande av naturreservat

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på ett cirka 82 hektar stort naturreservat i Färsna. Kommunstyrelsen beslutar att samråd under hösten ska genomföras kring bildandet av detta naturreservat samt den tillhörande skötselplanen. Samtidigt ger Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ansöka om markåtkomstbidrag hos Länsstyrelsen.

Förslag om bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att VA- och renhållningsverksamheterna, som idag är en del av den kommunala förvaltningen, istället ska ingå under ett nystartat bolag under Norrtälje kommunhus AB. Detta efter rekommendation från två externa parter, SWECO och EY (Ernst & Young). Vid en eventuell bolagisering kommer vissa typer av beslut fortfarande fattas av kommunen och inte av bolaget. Frågan om bolagiseringen förväntas behandlas på kommunfullmäktige den 31 augusti.

Möjliggörande av källsortering i kommunägda verksamhetslokaler

För att öka möjligheten till källsortering i kommunägda verksamhetslokaler beslutar Kommunstyrelsen att investera 15 miljoner kronor. Investeringen gör det möjligt att anpassa 88 verksamhetslokaler för källsortering.

Försäljning av kommunens vindkraftverk

Efter att 2012 blivit delägare till vindkraftsparken i Ockelbo och äger två vindkraftverk. Men under åren har vindkraftensverken sjunkit i värde och elproduktion. Detta innebär att fastighetsavdelningen årligen förlorar cirka fem miljoner kronor. Utifrån Lokalförsörjningsplanen 2019-2030 ska kommunalt ägandeskap begränsas till fastigheter med strategiskt betydelse för verksamhet i egen regi och fastigheter som bedöms sakna detta värde ska avyttras med största möjliga ekonomiska värde för kommuninvånarna. Med bakgrund av detta har Kommunstyrelsen beslutat att de två vindkraftverken ska säljas.

Hör kommunstyrelsens ordförande sammanfatta kommunstyrelsens sammanträde

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-08-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.