Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 12 april 2021

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens/fullmäktiges sammanträde måndagen den 12 april 2021.

Godkännande av planprogram "Projekt Närheten"

Planprogrammet är en handling som visar intentionen med den kommande detaljplaneringen av planområdet, som kommer att inledas efter detaljplanens antagande. Stadsprojekt Närheten utgör ett av de stadsomvandlingsprojekt som just nu pågår i Norrtälje stad. Området kommer i hög grad att präglas av en förtätning av de verksamheter som finns på platsen idag tillsammans med en omvandling till ett bostads-/blandstadsområde.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planprogrammet för "Projekt Närheten", med bland annat fastighet Motormannen 1.

Du kan läsa mer om beslutet under punkt 8 här

Yttrande över cykelplanen för Stockholms län

Region Stockholm har remitterat en revidering av gällande regional cykelplan där inga stråk i Norrtälje kommun finns med. Region Stockholm föreslår fortsatt en snäv avgränsning där endast stråk för arbetspendling i centrala regiondelen ska prioriteras. Norrtälje kommun, med långa avstånd till övriga regionen och med långa avstånd mellan orter inom kommunen, är därför per definition inte med i den regionala cykelplanen.

Med yttrandet vill tekniska kontoret framföra att Region Stockholm måste bredda cykelplanen till att även omfatta landsbygden i länet och att regionen avsätter en särskilt vikt pott i kommande länsplan för cykelinvesteringar på landsbygden utmed det statliga vägnätet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna tekniska kontorets förslag till yttrande och överlämna det till Region Stockholm.

Du kan läsa mer om yttrandet under punkt 14 här

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiskt utfall samt effekter på verksamheten med anledning av pågående coronapandemi.

Kommunstyrelsen kunde uppvisa ett resultat på 168 miljoner kronor. Bland annat tack vare drygt 100 miljoner kronor i ökade statsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning 2020.

Du kan läsa mer om kommunstyrelsens årsredovisning under punkt 17 här

Renovering av Roslagsskolans omklädningsrum

Roslagsskolans idrottshall byggdes någonstans runt 1965. Omklädningsrummen är originalskick och inga underhållande åtgärder har gjorts gällande omklädningsrum sedan hallen byggdes. Nu föreslås omklädningsrum och duschar att renoveras/byggas om samtidigt som stammar i golv byts ut.

Omklädningsrummen får egna duschrum och handikappanpassas. Ombyggnaden av duschrummen skapar en bättre miljö med större trygghet för eleverna.

Kommunstyrelsen beslutade att det tidigare beviljade reinvesteringsanslag utökas med 4 500 tkr till totalt 8 500 tkr för renovering/ombyggnad av roslagsskolans omklädningsrum.

Du kan läsa mer om renoveringen under punkt 26 här

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om mötet

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2021-04-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.