Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 3 februari 2020

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2020.

Uppdrag att genomlysa Norrtälje kommuns ekonomistyrning

En extern granskning av Norrtälje kommuns ekonomiprocesser ska genomföras och redovisas senast 27 april 2020. Granskningen görs med anledning av att kommunstyrelsekontoret identifierat att kommunstyrelsen beräknar att redovisa ett underskott på 23 miljoner kronor för 2020 och ytterligare underskott kommande år om inga åtgärder vidtas.

Underskottet var fram till december 2019 inte känt, och därför finns ett behov av att genomlysa kommunens ekonomistyrning. En extern granskare ska anlitas i syfte att säkerhetsställa opartiskhet och att redovisningen ska läggas fram relativt snabbt för kommunstyrelsen.

Antagande av detaljplan för Bålbroskogen

Kommunstyrelsen har beslutat att anta detaljplanen för Bålbroskogen i Rimbo. I Bålbroskogen ska det byggas cirka 300 bostäder, varav minst en tredjedel hyresrätter. Skogsmarken i området ska fungera som ett närreaktionsområde och det blir en gemensam bostadsgård för de boende. Parkering för boende och besökare ordnas inom fastigheten. I Bålbroskogens område har det påträffats fornlämningar och de platserna kommer inte att bebyggas.

Antagande av verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020

Mål och budget för Norrtälje kommun för 2020-2022 antogs i kommunfullmäktige i november 2019. På samma sammanträde antogs en ny styrmodell för kommunen som ska säkerhetsställa att politikens mål och prioriteringar får genomslag i kommunens verksamheter och möjliggöra tydligare uppföljningar. Utifrån de här besluten har kommunstyrelsekontoret nu tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020.

Inrättande av trygghets- och säkerhetsråd

Ett lokalt trygghets- och säkerhetsråd, tillika brottsförebyggande råd, ska skapa förutsättningar för en bred dialog mellan förtroendevalda, tjänstepersoner, polisen samt andra berörda aktörer gällande arbetet med trygghet och säkerhet i Norrtälje kommun.

Trygghets- och säkerhetsrådet ersätter det tidigare brottsförebyggande rådet och är tänkt att utgöra en plattform för dialog, transparens och en gemensam lägesbild gällande nuläge, utmaningar och fortsatt arbete inom området.

Kommunstyrelsen 3 februari 2020

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-02-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.