Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 22 november 2021

Här är några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde måndag 22 november.

I filmen nedan berättar Bino Drummond, kommunstyrelsens ordförande, Per Lodenius och Robert Beronius om några utvalda punkter.

Försäljning av Nysättrahemmet

Tidigare har kommunstyrelsekontoret tagit beslutet om att fastigheten Nysättra kvarn 1:31 ska säljas på den öppna marknaden. Försäljningen började i maj 2021 och avslutades fyra månader senare, den 29 september. Köpare är Reza Ebrahimzadeh och köparen tillträder fastigheten den 1 december 2021. Köparens avsikt med fastigheten är att iordningställa hyreslägenheter i byggnaden och i och med den här försäljningen möjliggör kommunen eventuella hyresrätter i framtiden.

Läs mer om beslut under punkt 14

Försäljning av gamla brandstationen i Norrtälje

Även fastigheten Pegasus 5, gamla brandstationen, har kommunstyrelsekontoret tidigare beslutat om att den ska försäljas på öppna marknaden. Försäljningen startade i september 2021 och avslutades en månad senare. Köpare är Centrum Fastigheter Stationsplan AB. Tillträde är 14 januari 2022 och köparen planerar att fortsätta hyra ut fastigheten för restaurangverksamhet enligt gällande hyresavtal.

Läs mer om beslut under punkt 15

Investerings planerat underhåll

Investering avser reinvesteringen i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, Gång- och cykelvägar, park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar för 2021.

Läs mer om beslut under punkt 10

Rådmansö sporthall

Kommunstyrelsen har beslutat om en renovering för Rådmansö sporthall så den kan fortsätta användas som sporthall även för skolan. Det är främst takkonstruktionen som måste renoveras. Utredningar har visat att takkonstruktionen är för klent dimensionerad så den varken klarar vare sig full snö- eller vindlast. Även skador och sprickor i pelare har konstaterats. Hallen har på grund av detta fått hållas stängd vis för mycket snö eller vind då rasrisk föreligger.

Läs mer om beslut under punkt 12

Handlingsplan bättre integration

Norrtälje kommun har antagit en integrationsstrategi och utifrån den har en handlingsplan tagits fram för att konkretisera, leda och följa upp arbetet för att säkerhetsställa att kommunens integrationsarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt.

Handlingsplan för integration i Norrtälje kommun är det styrdokument som sätter inriktningen för kommunens integrationsarbete de kommande åren. I planen anges utgångspunkter, fokusområden och prioriteringar för kommunens integrationsarbete, samtidigt som kommunens roll och ansvar tydliggörs.  

Läs mer om beslut under punkt 20

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2022-02-09
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.