Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 1 oktober 2018

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande av justering

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

7. Antagande av avfallsplan för Norrtälje kommun 2018-2021

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Avfallsplan

Bilagor till avfallsplan

Teknik-och klimatnämndens beslut

8. Godkännande av reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1-3

Bilaga 4

9. Antagande av schema för sammanträdesdagar 2019

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Kopia av schema för sammanträdesdagar 2019

10. Besvarande av motion från Bino Drummond (M) angående handlingsplan för integration och höga krav för bidrag

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga

11. Besvarande av motion från Bino Drummond (M) angående kommunala stipendier till framstående elever.  

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1.

Bilaga 2.

Bilaga 3.

Bilaga 4.

12. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

13. Valärenden

14. Meddelanden

Beslut från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg

Beslut från kommunstyrelsen: Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Tjänsteutlåtande: Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.