Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 16 april 2018

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Nya ärenden

7. Antagande av riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats

8. Planeringsförutsättningar för Norrtälje kommun 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Planeringsförutsättningar

9. Köp av Tingshuset AB

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

10. Antagande av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Förslag Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram

11. Antagande av Klimat- och miljöprogram för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Förslag Klimat- och miljöprogram

12. Upphävande av kommunikationspolicy för Norrtälje kommun och antagande av riktlinjer för Norrtälje kommuns kommunikation

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Riktlinjer för kommunikation

Besvarande av interpellationer

13. Bordlagt ärende 19 februari: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående regler vid försörjningsstöd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning

Interpellation

Interpellationssvar

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Catarina Wahlgren (V) angående arbetsmiljön på Kulturskolan i Norrtälje

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

Interpellationssvar

15. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Karin Karlsbro (L) om avsaknaden av ett sammanhållet strategiskt miljöprogram i Norrtälje kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

16. Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och skolnämndens ordförande angående arbetsmiljön på Kulturskolan i Norrtälje

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

Interpellationssvar

17. Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande angående beslutet att bygga en ny brandstation

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation brandstation

Interpellationssvar

18. Interpellation från Robert Beronius (L) till ordföranden i barn- och skolnämnden angående skolutvecklingsprogrammets genomförande

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

Interpellationssvar

Besvarande av motioner

19. Motion från Karin Karlsbro (L) Anställ en stadsarkitekt nu!

Kommunstyrelsens beslut

Svar på motion

Motion

20. Motion från Kjell Jansson (M) om att erbjuda omvandling av bostadsrätter i Roslagsbostäders bestånd i Rimbo

Kommunstyrelsens beslut

Svar på motion

Motion

21. Motion från Karin Karlsbro (L) angående demokratiprao

Kommunstyrelsens beslut

Svar på motion

Motion

Övriga ärenden

22. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

23. Valärenden

24. Meddelanden

 

Sune Alm, ordförande
Mikael Forssander, Sekreterare

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.