Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 3 juni 2019

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 3 juni 2019 klockan 17.30 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkommen att lyssna på debatten. Före sammanträdet mellan klockan 17.00 och 17.30 har allmänheten möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter för frågor och diskussioner.

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering. Justering äger rum den 12 juni 2019.

4. Beslut om yttranderätt för direktionsordförande för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje vid interpellationer och frågor

5. Information från kommunstyrelsen

6. Information från revisorerna

Nya ärenden

 

7. Ansvarsprövning för Norrtälje kommuns nämnder

- Kommunstyrelsen

- Teknik- och klimatnämnden

- Bygg- och miljönämnden

- Kultur- och fritidsnämnden

- Socialnämnden

- Barn- och skolnämnden

- Utbildningsnämnden

- Dåvarande val- och förtroendemannanämnden

- Överförmyndaren

Underlag

8. Ansvarsprövning för direktionen i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Underlag

9. Godkännande av taxa för tillsyn och kontroll enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Beslut i kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

10. Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten

Beslut i kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

11. Delårsrapport 1 för Norrtälje kommun 2019

Beslut i kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Delårsrapport 1

12. Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per mars 2019

Beslut i kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Internkontrollrapport

13. Reviderat reglemente för socialnämnden

Beslut i kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Reglemente

14. Antagande av handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsprogram för Norrtälje kommun

Beslut i kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Handlingsplan

15. Motionsredovisning enligt Kommunallag (2017:725) 5 Kap. 35 §

Tjänsteutlåtande

Motionsredovisning

Besvarande av interpellationer och frågor

16. Interpellation från Hanna Stymne Bratt (S) till direktionsordförande för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje angående ersättning till Tiohundra AB

Interpellation

Interpellationssvar

17. Interpellation från Per Claesson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Roslagsmuséet och Gevärsfaktoriet

Interpellation

18. Interpellation från Andrea Kronvall (SD) till kommunalråd Anders Olander (C) angående Singö skola

Interpellation

19. Interpellation från Andrea Kronvall (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående hedersförtryck

Interpellation

20. Fråga från Per Claesson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående sommarjobb i Norrtälje kommun

Fråga

Övriga ärenden

 

21. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

22. Valärenden

Valärenden

23. Meddelanden

 

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.