Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 27 augusti

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande av justering

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

6. Antagande av finanspolicy och finansiella riktlinjer för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Finanspolicy

Finansiella riktlinjer

7. Godkännande av Samordningsförbundet Roslagens förbundsordning

Kommunstyrelsens beslut

Socialnämndens beslut

Tjänsteutlåtande

Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen

8. Godkännande av nya taxor för tillsyn och serveringstillstånd

Kommunstyrelsens beslut

Socialnämndens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

9. Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) angående socialkoordinator

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Bilaga 2 och 3

10. Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk angående införandet av LEAN-inspirerat utvecklingsarbete och strategier Högre höjder

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

11. Interpellation från Christina Hamnö (V) till ordförande i barn- och skolnämnden Olle Jansson angående införandet av LEAN-inspirerat utvecklingsarbete

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

12. Interpellation från Christina Hamnö (V) till ordförande i barn- och skolnämnden Olle Jansson angående elevhälsan i Norrtälje kommuns grundskola

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

13. Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk om utanförskap och bidragsberoende

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

14. Bordlagt ärende från kommunfullmäktige den 7/5: Fråga från Ingmar Wallén (M) angående allaktivitetshus för seniorer

Kommunfullmäktiges beslut

Fråga

15. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

16. Valärenden

17. Meddelande

 

 

 

 

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.