Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 21 januari 2019

Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 januari kl 17.30 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkommen att lyssna på debatten. Före sammanträdet mellan klockan 17.00 och 17.30 har allmänheten möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter för frågor och diskussioner.

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering.

Justering på kommunstyrelsekontoret den 25 januari 2019 klockan 15:00. Justerarna får protokollet sig tillsänt i förväg via e-post för att ges möjlighet att läsa igenom före justeringen.

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Nya ärenden

6. Markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna Tälje 3:16 och Smeden 1

Tjänsteutlåtande

Bilaga

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

7. Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1, Västertorpskogen

Tjänsteutlåtande

Bilaga

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

8. Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster på Blidö

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämnden

9. Fastställande av reviderat reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Tjänsteutlåtande

Bilaga

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

10. Ändring av bolagsordning för bolag som ingår i Norrtälje kommunkoncern samt stämmodirektiv

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

Besvarande av interpellationer

11. Interpellation från Magnus Jegréus (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande angående väghållningen i Älmsta tätort

Interpellation

Interpellationssvar från Bino Drummond

Protokollsutdrag från fullmäktige

12. Interpellation från Magnus Jegréus (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande angående detaljplan för Älmsta

Interpellation

Interpellationssvar från Bino Drummond

Protokollsutdrag från fullmäktige

13. Interpellation från Magnus Jegréus (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande angående trafiksituationen för fotgängare i Grisslehamn

Interpellation

Interpellationssvar från Bino Drummond

Protokollsutdrag från fullmäktige

Övriga ärenden

14. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

15. Valärenden

Lista över valärenden

16. Meddelanden

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.