Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 18 februari 2019

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 februari 2019, kl. 17.30 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkommen att lyssna på debatten. Före sammanträdet mellan klockan 17.00 och 17.30 har allmänheten möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter för frågor och diskussioner.

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering. Justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret den 26 februari klockan 16:00. Justerarna får protokollet sig tillsänt i förväg via e-post för att ges möjlighet att läsa igenom före justeringen.

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

6. Fastighetsköp av Vaktmästaren 2, Övre Bryggårdsgärdet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3, bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6, bilaga 7

7. Fastighetsköp av Vaktmästaren 6, Övre Bryggårdsgärdet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3, bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6

8. Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande Rånäs skolas avveckling

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

9. Antagande av reglementen gällande Norrtälje kommuns nämnder

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3, bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6, bilaga 7, bilaga 8, bilaga 9, bilaga 10, bilaga 11, bilaga 12, bilaga 13

10. Interpellation från Camilla Rydstrand (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående handlingsplan för nationella minoriteter

Interpellation

11. Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och skolnämndens ordförande angående förskollärare och barngrupper

Interpellation

Interpellationssvar

12. Interpellation från Olle Jansson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående nolltolerans mot våld och mobbning i skolan

Interpellation

13. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

14. Valärenden

Valärenden

15. Meddelanden

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.