Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 18 december 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Tillkännagivande av särskild företrädare tillika biträdande oppositionsråd för Moderaterna

5. Information från polisen

6. Information från Räddningstjänsten

7. Information från kommunstyrelsen

8. Information från revisorerna

Nya ärenden

9. Återremiss: Parkeringsgaraget i kv Banvallen, uthyrning av parkeringsplatser i del av garaget

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

10. Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

11. Slutredovisning investeringsärende vatten- och avloppsledningar till Östernäs-Västernäs

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

12. Investering 2018: styr- och övervakningsutrustning för Norrtälje kommuns vattenverk, reningsverk och pumpstationer

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Beslut Teknik- och klimatnämnden

13. Återremiss: Avfallstaxa 2018 för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Avfallstaxa

14. Antagande av den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR:s deklaration för jämställdhet)

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

15. Policy för Norrtälje kommuns trygghetsarbete

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Policy

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

16. Införande av e-förslag till Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

17. Reglemente för hantering av arkiv i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

18. Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap. 33 §

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Besvarande av interpellationer

19. Bordlagd 6 november 2017: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende kommunstyrelsens beslut att uppföra paviljonger för förskoleverksamhet på Brännäsgården i Norrtälje stad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning

Interpellation

20. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bostäder i Grisslehamn

Interpellationssvar

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

21. Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående högstadium i Norrtälje stad

Interpellationssvar

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

22. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fotgängares säkerhet i Grisslehamn

Interpellationssvar

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

23. Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående fritidsgårdsverksamheten och korttidsverksamheten Kapten Brännäs i Brännäsgårdens lokaler

Interpellationssvar

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

Besvarande av motioner

24. Bordlagd 6 november 2017: Motion från Catarina Wahlgren (V) m. fl. om åtgärder som minskar verksamhetens klimatpåverkan

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

25. Motion från Anders Fransson (ROOP) om begäran om extern utredning av Norrtälje kommuns fastighetsaffärer

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

26. Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) om upphävande av överspelade detaljplaner på landsbygden i Norrtälje

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

27. Motion från Ingmar Ögren (SD) och Sune Rehnberg (SD) om beredning av fjärrundervisning i Norrtälje

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Yttrande från barn- och skolnämnden

Beslut från barn- och skolnämnden

Motion

28. Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) om socionomer i förskolan

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Yttrande och beslut från socialnämnden

Beslut från barn- och skolnämnden

Yttrande från barn- och skolnämnden

Övriga ärenden

29. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Interpellation

Interpellation

Interpellation

30. Valärenden

31. Meddelanden

 

 

 

 

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.