Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 15 april

Norrtälje kommunfullmäktige Tid och plats: Måndagen den 15 april 2019, kl. 17.30 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkommen att lyssna på debatten. Före sammanträdet mellan klockan 17.00 och 17.30 har allmänheten möjlighet att träffa fullmäktiges ledamöter för frågor och diskussioner.

Kallelse till fullmäktige

 

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering.

Justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret den 23 april klockan 16.30. Justerarna får protokollet sig tillsänt i förväg via e-post för att ges möjlighet att läsa igenom före justeringen.

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

 

Nya ärenden

6. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gåsvik 1:5 i Väddö och Björkö-Arholma församling

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4

7. Återremiss: Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för Östhamra 1:58, 1:60, 1:61, 1:62, 1:43, 1:50, 1:47, 1:44, 1:49. 1:48

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3

8. Antagande av bolagsordningar för Vaktmästaren 6 AB och Markros Fastighets Aktiebolag

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4

9. Planeringsförutsättningar 2020-2022

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

Planeringsförutsättningar

10. Årsredovisning för Norrtälje kommun 2018

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

Årsredovisning

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6

11. Internkontrollrapport för Norrtälje kommun 2018

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

Internkontrollrapport

12. Revisionsberättelse för 2018

Revisionsberättelse

Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6, Bilaga 7, Bilaga 8, Bilaga 9

13. Permutation av stadgar för Stockholms läns museum

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

14. Avveckling av Vårljus

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

15. Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

16. Medgivande till offentliga sammanträden för val- och demokratinämnden

Beslut i kommunstyrelsen 1 april

Tjänsteutlåtande

 

Besvarande av motioner

17. Motion från Magnus Jegréus (ROOP) angående parkeringshus i Norrtälje stad

Beslut i kommunstyrelsen 1 april 

Tjänsteutlåtande

 

Besvarande av interpellationer och frågor

18. Bordlagt ärende: Interpellation från Olle Jansson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående nolltolerans mot våld och mobbning i skolan

Interpellation

Interpellationssvar

19. Bordlagt ärende: Interpellation från Camilla Rydstrand (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående handlingsplan för nationella minoriteter

Interpellation

Interpellationssvar

20. Interpellation från Hanna Stymne-Bratt (S) till socialnämndens ordförande angående avslutning av extratjänster

Interpellation

Interpellationssvar

21. Interpellation från Ola Nordstrand (V) till kommunstyrelsens ordförande angående samarbete med frivilligorganisationer

Interpellation

Interpellationssvar

22. Bordlagt ärende: Fråga från Britt-Mari Bardon (V) till kommunstyrelsens ordförande angående Rimbo kulturscen

Fråga

 

Övriga ärenden

23. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

24. Valärenden

25. Meddelanden

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.