Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 12 november

1. Upprop

2. Val av justeringspersoner 

3. Tillkännagivande av justering

 Nya ärenden

4. Val av kommunfullmäktiges presidium

Underlag till beslut

5. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2019-2022

Underlag till beslut

6. Val av kommunfullmäktiges valberedning

7. Fastställande av antalet ledamöter i kommunstyrelsen

 8. Val av kommunstyrelsen

9. Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

10. Val av kommunalråd och oppositionsråd

11. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige

12. Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Teknik- och klimatnämndens beslut

13. Kommunal utdebitering 2019

Kommunstyrelsens beslut

Underlag till beslut

14.Delårsrapport 2 per augusti år 2018 för Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

15. Internkontrollrapport sammanställning för kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

16. Begäran om utökat investeringsanslag för Rimbo kulturscen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

17. Avtal med Norrtälje Energi AB om gatubelysning

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Teknik- och klimatnämndens beslut

18. Fastställande av partistöd för 2019

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

19. Antagande av nya lokala ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

 Övriga ärenden

20. Övriga valärenden

21. Inlämnade motioner, interpellationer och enkla frågor

22. Meddelanden

23. Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings Kongress

 

 

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.