Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 11 juni 2018

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande av justering

4. Information från kommunstyrelsens

5. Information från revisorerna

Nya ärenden

6. Delårsrapport 1 per mar 2018 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Delårsrapport 1

Sammanställning delår 1

Finansrapport delår 1

Projektuppföljning av investeringar

7. Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster samt investering för utbyggnaden av Skebobruk.

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1. Rapport

Bilaga 2. Karta över fastigheter

Bilaga 3. Kalkyl

Bilaga 4. Indatablad kalkyl

Teknik- och klimatnämndens beslut

8. Återremitterat ärende: Köp av Tingshuset AB

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1. Tingshuset

Bilaga 2. Tingshuset

Bilaga 3. Tingshuset

Bilaga 4. Tingshuset

Bilaga 5. Värdering av Vasa 1

Bilaga 6. Cashflow

Bilaga 7. Värdeutlåtande april 2017

Bilaga 8. Utlåtande om byggrätt

Bilaga 9. Aktieöverlåtelseavtal Tingshuset

Bilaga 10. Fastighetsutdrag Vasa

9. Återremitterat ärende: Program för landsbygds- och skärgårdsutveckling i Sveriges populäraste landsbyggdskommun, Norrtälje

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Tjänsteutlåtande

Förslag till Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram

Inkomna remisser

Sammanställning av dialogcafé

Underlag och nulägesanalys av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram

10. Boende till nyanlända och förstärkt etablering

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Socialnämndens beslut

11. Antagande av styrdokument för arbetet med nationella minoriteter.

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Norrtälje kommun

12. Motionsredovinsing

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motionsredovining

Besvarande av motioner

13. Besvarande av motion från Karin Karlsbro (L) och Robert Beronius (L) om att alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Yttrande

Motion om att alla elever ska klara skolan

Socialnämndens beslut

14. Besvarande av motion från Bo Wetterström (M) angående ansvaret för asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år och hänvisats till Norrtälje kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Yttrande

Motion från Bo Wetterström

Socialnämndens beslut

15. Besvarande av motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) avseende driftbidrag till Solhem

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion om att alla elever ska klara skolan

Yttrande

16. Besvarande av motion från Bo Wetterström (M) om ändrade öppettider för miljöstationen i Rimbo.

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Yttrande

Teknik- och klimatnämndens beslut

Motion från Bo Wetterström angående miljöstationen i Rimbo

17. Inlämnade av motioner, interpellationer och frågor

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående införandet av LEAN-inspirerat utvecklingsarbete och strategin Högre Höjder

Interpellation till ordförande i barn- och skolnämnden angående införandet av LEAN-inspirerat utvecklingsarbete och strategin Högre Höjder

18. Valärenden

19. Meddelanden

Norrtälje Naturvårdsstiftelses revisionsberättelse

Folketshusföreningen Framtiden i Hallstaviks revisionsberättelse

Folketshusföreningen Framtiden i Hallstaviks resultatrapport

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.