Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 7 maj 2018

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

6. Information om finskt förvaltningsområde

Nya ärenden

7. Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen samt utdelning från de kommunala bolagen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Årsredovisning 2017

Bilagor till årsredovisning 2017

8. Revisionsberättelse för 2017

Revisionsberättelse och redogörelse 2017

Rapport - granskning ÅR 2017 Norrtälje

Granskningsrapport bolagen

9. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Val- och förtroendemannanämnden
Överförmyndaren

Ansvarsfrihet nämnder

10. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Ansvarsfrihet direktionen

11. Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Norrtälje Kommunhus AB
Norrtälje Energi AB
Norrtälje Energi Försäljnings AB
Campus Roslagen AB
Roslagsbostäder AB

Direktiv kommunala bolag

12. Direktiv till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje inför bolagsstämma i Tio100 AB

Direktiv tiohundra

13. Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Kapellskärs Hamn AB

Direktiv kapellskärshamn

14. Investering avseende byggnation av bya bostäder på Albert Engströms gata 16 (Campus Roslagen AB)

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Byggkalkyl

Kalkylunderlag

Investeringskalkyl

Beslut Norrtälje Kommunhus AB

15. Investeringsbeslut Roslagsbostäder AB - nyproduktion Älmsta

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

16. Investering 2018 - införande av parkeringsavgift, zonindelning och tidsreglering

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Karta

Investeringskalkyl

Teknik- och klimatnämndens beslut

17. Antagande av Aktualitetsprövning av översiktsplan 2040 och uppdrag att ta fram översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

18. Principer för ersättningsbestämmelser

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Förslag på nya ersättningsbestämmelser

Utredning

Tjänsteutlåtande val- och förtroendemannanämnden

Beslut val- och förtroendemannanämnden

Besvarande av interpellationer och frågor

19. Bordlagt ärende: Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande angående beslutet att bygga en ny brandstation

Beslut kommunfullmäktige

Interpellation brandstation

Interpellationssvar

20. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ann Lewerentz (M) angående införande av miljözoner i Norrtälje kommun

Beslut kommunfullmäktige

Interpellation

Interpellationssvar

21. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Hamed Abbasi (M) och Ann Lewerentz (M) angående trygghetsvärdar

Beslut kommunfullmäktige

Interpellation

Interpellationssvar

22. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ingmar Ögren (SD) avseende hantering av utländska tiggare

Beslut kommunfullmäktige

Interpellation

Interpellationssvar

23. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Hans Andersson (L) angående kostnader för hemtjänsten

Interpellation

Interpellationssvar

24. Fråga från Anders Fransson (ROOP) till Anders Olander (C) angående det som stått i tidningen angående marknadsföring av GP speedway

Beslut kommunfullmäktige

Fråga

25. Fråga från Anders Fransson (ROOP) till Ingrid Landin (MP) angående fältassistenter

Beslut kommunfullmäktige

Fråga

26. Fråga från Anders Fransson (ROOP) till Olle Jansson (S) angående hyresavtalet med NOA

Beslut kommunfullmäktige

Fråga

27. Fråga från Anders Fransson (ROOP) till Ulrika Falk (S) angående kommunjuristen

Beslut kommunfullmäktige

Fråga

Besvarande av motioner

28. Bordlagt ärende: Motion från Karin Karlsbro (L) Anställ en stadsarkitekt nu!

Beslut kommunfullmäktige

Svar på motion

Motion

29. Bordlagt ärende: Motion från Kjell Jansson (M) om att erbjuda omvandling till bostadsrätter i Roslagsbostäders bestånd i Rimbo

Beslut kommunfullmäktige

Svar på motion

Motion

30. Bordlagt ärende: Motion från Karin Karlsbro (L) angående demokratiprao

Beslut kommunfullmäktige

Svar på motion

Motion

31. Motion från Svante Norström (M) angående framtagande av fördjupad översiktsplan för Grisslehamn

Kommunstyrelsens beslut

Svar på motion

Motion

Aktualitetsprövning av översiktsplan 2040

Övriga ärenden

32. Inlämnade av motioner, interpellationer och frågor

Motion

Interpellation

Fråga

33. Valärenden

Valärenden

34. Meddelanden

Rapport - exploateringsredovisning

Rapport - investeringsprocessen

Utbildning i Barnkonventionen

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.