Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 19 februari 2018

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet

5. Information från kommunstyrelsen

6. Information från revisorerna

Nya ärenden

7. VA-plan för Norrtälje kommun 2018

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

VA-plan 2018

Bilaga 1 åtgärdsbehov

Bilaga 2 utbyggnadsplan

Bygg- och miljönämndens yttrande

Beslut teknik- och klimatnämnden

8. Nybyggnad av badhus i Hallstavik

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Beslut kultur- och fritidsnämnden

9. Nybyggnad av Hallsta förskola Magistervägen 4-6 i Hallstavik

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Beslut kommunfullmäktige

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut teknik- och klimatnämnden

10. Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för år 2018

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Beslut barn- och skolnämnden

Besvarande av interpellationer

11. Bordlagd 18 december 2017: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende kommunstyrelsens beslut att uppföra paviljonger för förskoleverksamhet på Brännäsgården i Norrtälje stad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning

Interpellation

12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens mottagande av kommunplacerade invandrare

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

13. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående parkering, speciellt kvarteret Jupiter (Tullenparkeringen)

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående regler vid försörjningsstöd

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

15. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende extern utredning av Norrtälje kommuns fastighetsaffärer

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

Besvarande av motioner

16. Motion från Anders Franssen (ROOP) och Robert Johansson (ROOP) angående integrera turistbyrån med Faktoriet, f.d. Roslagsmuseet

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

17. Motion från Anders Fransson (ROOP) om att byta namn på kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

18. Motion från Anders Fransson (ROOP) angående dubbel markanvisning

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Övriga ärenden

19. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Motion

Interpellation

20. Valärenden

21. Meddelanden

Missiv - Granskning

Revisionsrapport - Granskning av Chefs- och personalförsörjning

Revisionsrapport - Granskning av styr- och ledningssystem

Ny ledamot

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.