Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 3 juni 2019

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2019.

Antagande av handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsprogram för Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige beslutar att anta en upprättad handlingsplan som ett komplement till det landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram för Norrtälje kommun som kommunfullmäktige antog i juni 2018. Syftet med handlingsplanen är att ansvariga förvaltningar och verksamheter inarbetar, ekonomiserar, synliggör och tidsätter de åtgärder och uppföljningsprocesser som fullmäktige fattat beslut om när programmet antogs i juni 2018. 

Delårsrapport 1 för Norrtälje kommun 2019

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 1 för januari-mars 2019 för Norrtälje kommun och bolag. I samband med detta ger Kommunfullmäktige uppdrag till nämnder med prognostiserat underskott för 2019 att i kommande prognoser inarbeta åtgärder för att redovisa en ekonomi i balans.

Ansvarsprövning för Norrtälje kommuns nämnder

Kommunfullmäktige beviljar följande nämner och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning:
Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Dåvarande Val- och förtroendemannanämnden
Överförmyndaren
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

 

Kommunfullmäktige i korthet 3 juni 2019

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2019-06-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.