Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 22 februari 2021

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (M) sammanfattar sammanträdet den 22 februari 2021.

Här följer några av de ärenden som togs upp under mötet. I filmen pratar Nils Matsson (M) om dem.

Antagande av detaljplan för Galären i Norrtälje hamn

Detaljplanen är en del av projektet Norrtälje Hamn. Aktuell detaljplan är också en del av det område som omfattas av Planprogram för Galären (2018). Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra ett utökat allmänt ändamål för planområdet. En större öppen parkyta planeras och en utsiktsplats med en mindre offentlig byggnad föreslås vid bryggpromenaden.

Läs mer på punkt 7 i dagordningen.

Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Utifrån resultatet av de utredningar som Region Stockholm har genomfört ikring kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhet och ekonomiska förutsättningar har regionen, Norrtälje kommun och kommunalförbundet tagit fram ett förslag till överenskommelse som nu föreligger för politisk behandling. Överenskommelsen består av 16 punkter som syftar till en stärkt styrning och förbättrade ekonomiska förutsättningar för förbundet under de två kommande åren. Den föranleder också ett behov av att revidera den nuvarande förbundsordningen.

Läs mer under punkt 8 i dagordningen.

Norrtälje Vatten och Avfall AB

Flera punkter på dagordningen handlade om det nya kommunala bolaget, som tar över VA-driften från Norrtälje kommun. 

Läs mer på dagordningen.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2021-02-24
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.