Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 20 september 2021

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (M) sammanfattar sammanträdet den 20 september.

 

Här följer några av de ärenden som togs upp under mötet.

Godkännande av marköverlåtelseavtal för kvarter 8, Fartyget, i Norrtälje Hamn

Beslut om att kvartersmarken i detaljplanens kvarter 8, Fartyget, överlåts till Wästbygg Projektutveckling AB för uppförande av flerbostadshus och lokaler för verksamheter till en total ersättning om över 130 miljoner kronor till kommunen. Tillträde senast den 31 mars 2022, då byggstart planeras.

Läs mer under punkt 7 i dagordningen.

Investeringsmedel för lokalanpassning av Roslagens sjukhus

Investeringsmedel beslutades för närmare 32 miljoner kronor för lokalanpassning och stambyte av tidigare outhyrda lokaler Roslagens sjukhus för Förenade Cares verksamhet för palliativ vård. I investeringen ingår också att utöka med 15 nya parkeringsplatser, till totalt 70, vid sjukhuset, varav fyra av de nya platserna utförs med möjlighet att ladda elfordon.

Läs mer under punkt 8 i dagordningen.

Revidering och komplettering av Taxor och avgifter vid Kultur- och fritidskontoret

Beslut om ändringarna i taxor inom Kultur- och fritidskontorets verksamheter togs och syftar till att anpassa avgifterna för införandet av fler konstformer, såsom dans-, teater och bildkonstkurser under hösten 2021, då dessa inte inbegrips i tidigare rådande taxa. Ämneskursernas taxor fortsätter på 800 kr, utom dans som kommer att ligga på 850 kr samt att ämneskurs för elever folkbokförda i annan kommun blir 1 700 kr. I revidering ingår även en specificering till 800 kr gällande hyreskostnaderna av utbildningsbassäng av vårdbolaget Tiohundra för att ge en mer förmånlig hyra. Revideringen och tillägg avseende taxor och avgifter ses som avgörande för att verksamhet ska kunna bedrivas på ett jämlikt och tillfredställande sätt.

Läs mer under punkt 10 i dagordningen.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2022-03-01
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.