Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 20 juni 2022

Sammanfattning av några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige måndag den 20 juni.

Se alla ärenden här.

Utbyggnad av Lindholmens reningsverk och planering för nytt reningsverk

Med bakgrund i den snabba utvecklingen i kommunen har brister i kapaciteten av spillvatten uppstått, det saknas helt enkelt möjlighet att ta emot att spillvatten som kommer bli effekt av byggandet. Därför beslutade fullmäktige att NVAA omgående ska starta projektering för utbyggnad av Lindholmens reningsverk. Man beslutade även att starta planering för ett helt nytt reningsverk i närheten av Norrtälje stad för att kunna möjliggöra fortsatt utbyggnad.

Ny vattenplan

Den nya förvaltningsövergripande vattenplanen beslutades. Vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I och med vattenplanens fastställande antar Norrtälje kommun 51 övergripande åtgärder som stärker lokal samverkan, motverkar övergödning och utsläpp av föroreningar, samt säkerställer att kommunens roller inom tillsyn, planering och dagvattenhantering mm. stärks.

Återremisser och bordläggningar

Det blev lång diskussion om exploateringsavtalet för Björnö etapp 2 och 3, vilket ledde till att ärendet återremitterades då en dryg tredjedel av närvarande ledamöter ville det. På grund av återremitteringen av ärendet valde ett enigt fullmäktige att bordlägga ärendet om detaljplan för samma område. Även ärendet gällande markanvisningsavtal avseende fastigheterna Gräddö 2:41, 2:42 och 2:43 på Rådmansö återremitterades.

 

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2022-06-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.