Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 16 april 2018

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 april 2018.

8. Planeringsförutsättningar för Norrtälje kommun 2019-2021 antagna av kommunfullmäktige

Planeringsförutsättningarna fastställs av kommunfullmäktige och är förutsättningar för hur planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder och styrelsen lämnar underlag till verksamhetsplaner samt Mål och Budget varje år. I de antagna planeringsförutsättningarna tillförs kommunens verksamheter cirka 88 miljoner kronor per år fram till 2021 och utöver detta finns en reserv för befolkningsprognosen.

9. Kommunfullmäktige återremitterar ärende om köp av Tingshuset

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera förslaget att köpa Tingshuset i Norrtälje AB för en total summa på 20,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kommer nu att ytterligare behandla ärendet innan det åter skickas till kommunfullmäktige. 

10. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram för Norrtälje kommun återremitteras

Kommunfullmäktige har återremitterat ett förslag till program för Landsbygds- och skärgårdsutveckling som ska vara en grund för hur kommunen arbetar med dessa frågor. Kommunstyrelsen kommer nu att ytterligare behandla ärendet och skicka ett nytt förslag till kommunfullmäktige.

11. Klimat- och miljöprogram för Norrtälje kommun ska bidra till bättre miljöhållning

Kommunfullmäktige har antagit ett klimat- och miljöprogram. Det fokuserar kommunorganisationen (Norrtälje kommun och de helägda kommunala bolagen) och innehåller miljömål och åtgärder för att minska miljöpåverkan inom dessa organisationer. Bland annat finns mål att ta fram en strategi för laddstolpar på kommunens mark, att kommunen ställer miljökrav för minskad kemikaliepåverkan i upphandlingar och att källsorteringssystem ska vara infört i alla egna verksamhetslokaler senast 2019.

 

Kommunfullmäktige i korthet 16 april 2018

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.