Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 16 december 2019

Här är några av frågorna som behandlades på årets sista kommunfullmäktige.

Sista sammanträdet för kommunfullmäktige 2019 den 16 december.

Exploateringsavtal och investering Övre bryggårdsgärdet

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna exploateringsavtalet mellan Genova Handelsmannen Fastighet AB och Norrtälje kommun samt godkänna investeringsärende för kommunens åtaganden för allmän plats samt VA-anläggningar för genomförande av detaljplanen. Det innebär 240 nya bostäder på Övre bryggårdsgärdet. Förskola omfattande cirka 125 platser samt vårdboende 90 platser kommer att byggas på platsen där Norrtelje tidnings redaktion och tryckeri tidigare låg.

Landsbygdsråd inrättas

Kommunen inrättar ett landsbygdsråd som ska vara ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum och en plattform för överläggningar, samverkan och ömsesidigt kunskaps- och informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens bygder, intresseföreningar samt kommunens företrädare. Rådet ska vara bygdernas och föreningarnas gemensamma röst i dialog med kommunföreträdare kring frågor som rör landsbygdsutveckling.

Upp till fem hönor utan tillstånd

Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö togs av kommunfullmäktige 2009. Dessa är i behov av en uppdatering då det inom områden som föreskrifterna omfattar har skett en utveckling som behöver införlivas med nya föreskrifter.

Bland annat så kommer inget tillstånd krävas för att hålla maximalt fem stycken hönor. Erforderligt hönshus och hönsgård ska finnas. Gödsel som uppkommer av hönshållningen ska komposteras på ett tätt underlag alternativt i latrinkompost.

Öppna sammanträden barn- och skolnämnden

Kommunfullmäktige tog beslut om att låta öppna upp barn- och skolnämndens sammanträde för allmänheten då mötena görs tillgängliga för de som på plats önskar att delta.

Då en av barn- och skolnämndens främsta uppgifter är att ge kommunens elever en högkvalitativ och likvärdig utbildning så bedöms möjligheten för kommunens elever att själva få ta del av de diskurser och beslut som påverkar deras skolgång som enbart positiv. Att ha en öppen nämnd kan även få en positiv effekt ur ett lärandeperspektiv, då barn och ungdomar ges möjligheten att förstå hur politisk nämnd samt demokratiprocess fungerar.

Läs fullständigt och justerat protokoll.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2019-12-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.