Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 15 april 2019

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april 2019.

Antagande av detaljplan

Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som ligger ungefär 4 kilometer söder om Älmsta och 1 kilometer väst om Gåsvik. Planområdet omfattar cirka 5 hektar och syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra 17 bostadstomter. Exploatören ansvarar för samtliga kostnader i samband med planens genomförande.

Planeringsförutsättningar antagna

Kommunfullmäktige har beslutat att anta planeringsförutsättningar för 2020 till 2022. Prioriterade målområden är Barn- och ungas framtid, en trygg kommun för alla och hållbar tillväxt och utveckling. Planeringsförutsättningarna är förutsättningar för hur planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder och styrelsen lämnar underlag till verksamhetsplaner och Mål & Budget i juni.

Årsredovisning för Norrtälje kommun 2018

I kommunens årsredovisning beskrivs hur året har gått avseende kommunens verksamhet och ekonomi i förhållande till beslutad verksamhetsplan. Årsredovisningen inkluderar de kommunala bolagen. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun uppnå god ekonomisk hushållning under 2018.

Sammanträden för val- och demokratinämnden blir offentliga

Kommunfullmäktige har gett sitt medgivande till att låta Val- och demokratinämnden ha öppna sammanträden för allmänheten. Nämndärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess ska dock alltid behandlas bakom stängda dörrar.

Dagordning för sammanträdet 15 april
Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2019-04-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.