Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunfullmäktige i korthet 14 december 2021

Sammanfattning av några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige tisdag den 14 december 2021.

Budgetfullmäktige 15 november 2021

Dagordning för kommunfullmäktige 14 december 2021

Ett kort, effektivt och digitalt fullmäktigemöte som efter inledande redogörelse om pandemiläget samt om Kommunstyrelsens ordförandes förestående föräldraledighet, bestod av bland annat följande punkter:

7. Bålbroskogen, Kärrvägen och Solöhöjden - Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

Dnr KS 2021-1997

9. Slutredovisning av utredning kring möjlig utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk

Dnr KS 2020-749

10. Slutredovisning: Investeringsärende vatten- och avloppsledningar till Bergshamra, projekt 1202

Dnr KS 2012-567

11. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Dnr KS 2021-397

Mötet avslutades med motionsredovisning och utmaningen med att ytterligare effiktivisera motionsberedningen.

Senast ändrad: 2022-11-02