Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 11 maj 2020

Sammanfattning av några ärenden från kommunfullmäktigesammanträdet den 11 maj. 31 ledamöter deltog på sammanträdet på Sportcentrum. 30 ledamöter var med på distans via en digital mötesplattform.

Årsredovisning 2019 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern, utdelning från de kommunala bolagen samt beslut om extra medel till KSON, Tiohundra AB och Socialnämnden för år 2020

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte uppnå god ekonomisk hushållning 2019. Verksamhetens mått och mål för god ekonomisk hushållning uppnås inte, 7 av 17 mått är uppnådda. Detta motsvarar 41 procent vilket innebär att målet ” En hållbar utveckling” inte bedöms uppnås för 2019. Av kommunens tre finansiella mål har två uppnåtts. Revisionen riktade mycket kritik på att kommunen inte uppfyller målen. Revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet som tillföll alla politiker.

Norrtälje Hamn - begäran om investeringsmedel för fortsatt exploatering av område G3 och upplåningskostnader för G1-G3

Norrtälje kommun säger ja till begäran om fortsatt exploatering av området vid hamnen och investerar 500 miljoner i den tredje och därmed sista etappen. Man hoppas med den kunna dra in exploateringsintäkter till kommunen i framtida skede.

Reviderade riktlinjer för e-förslag

Det införs id-kontroll och ändrade regelverk kring e-förslagen. Det införs begränsningar i antal gånger man får rösta på sitt eget förslag samt gränsen för antal gillanden för att ett ärende ska gå vidare höjs från 25 st till 50 st.

Nils Matsson (M) om mötet

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-05-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.