Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alliansen spikade sina prioriteringar

Måndagen den 10 december 2018 var det dags för för Allians för Norrtälje kommun att servera sin budget inför fullmäktige: oförändrad skattesats, en politik för bättre skola, förbättrat företagsklimat och ökad trygghet i hela kommunen är grunden.

Att skattesatsen förblir oförändrat 19,72 var ett av besluten i budgeten som klubbades under extralånga sammanträdet för fullmäktige. Trygg kommun, barn och ungas framtid samt hållbar tillväxt och utveckling är högprioriterade områden under mandatperioden.

Barn och ungas framtid

I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan olika skolor minska. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat, med höga förväntningar på alla elever och utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras av skickliga och uppskattade lärare.

En trygg kommun för alla

I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter

Hållbar tillväxt och utveckling

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och utveckling. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen.

Prioriterade områden i budgeten

Skolan

Skolan är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Norrtälje kommun. Med fokus på kunskap, trygghet, ordning och trivsel ska skolresultaten höjas. Samtidigt måste ungdomar introduceras för entreprenörskap tidigare i skolan och gymnasieungdomar ges möjlighet att pröva på sommarentreprenörskap som ett alternativ till kommunala sommarjobb. Klassresan börjar i klassrummet och kunskap är biljetten vidare i livet. Därför sätter alliansen i Norrtälje kommun  skolan först.

Trygghet

I vår kommun ska alla kunna känna sig trygga, oavsett om man går i skolan, behöver stöd och hjälp eller rör sig utomhus. Alla kommunens invånare ska känna att de kan lita på att vården och omsorgen finns där och håller hög kvalité när de behöver den. Genom Norrtäljemodellen med Tiohundra skapar vi en mer sammanhållen vård- och omsorg samtidigt som skattepengarna används mer effektivt. Stort fokus läggs på innovativa lösningar för att öka tryggheten för våra äldre i behov av stöd. Därför är det också prioriterat att ta fram byggbar mark för boendeformer som passar äldres behov.

Tillväxt

Med tillväxt ställs också andra krav på arbetsmarknad och infrastruktur. För alliansen i Norrtälje kommun är det viktigt med ett gott företagsklimat lokalt. Norrtälje kommun behöver en politisk ledning som förstår näringslivets villkor. För en sak är vi övertygade om  – det är företagen som skapar jobb och bidrar till vår välfärd.

Några övriga satsningar är:

Framtagande av och markanvisningstävlingar för alternativa boendeformer (SÄBO, trygghetsboende, mellanboende) för seniorer. Förbättrat företagsklimat och arbeta med att förenkla reglerna. Inrätta Färsna gård som naturreservat. Utökad bredbandsutbyggnad, genom Norrtelje Energi och i samverkan med andra marknadsaktörer. Framtagande av nya kommunala riktlinjer för byggrätter – färre regleringar av byggnadstyp och procentandel av fastighet som får bebyggas ska anges som norm. Miljöcertifiering av kommunen.

Ekonomiska förutsättningar i nutid och framåt

Ekonomin är i balans och det ekonomiska resultatmålet har gått från 1 procent till 2 procent för året. Även de finansiella målen har stärks upp. För att kunna möta framtiden satsar alliansen i Norrtälje kommun på långsiktig finansiell analys som också inkluderar en kompetensförsörjningsplan och en långsiktig investeringsplan.

Hela Mål och budget 2019-2021 hittar du i länken längre ner på sidan.

Ny nämndorganisations antogs 

Kommunfullmäktige tog också  beslutade om en ny nämndorganisation, som bland annat innebär att det numera är fler ledamöter i varje nämnd. En annan förändring var att den tidigare val- och förtroendemannanämnden byts ut mot val- och demokratinämnden. Här är ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i de olika nämnderna.

Barn- och skolnämnden

Robert Beronius (L) ordförande.
Linda Hiort af Ornäs (M) vice ordförande.
Margareta Lundgren (S) andra vice ordförande.

Bygg- och miljönämnden

Ann Lewerentz (M) ordförande.
Stefan Lindskog (C) vice ordförande.
Marcus Granström (S) andre vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden

Bengt Ericsson (C) ordförande.
Göte Vaara (KD) vice ordförande.
Lars Sundberg (S) andre vice ordförande.

Socialnämnden

Åsa Wennerfors (L) ordförande.
Staffan Tjörnhammar (M) vice ordförande.
Hanna Stymne-Bratt (S) andra vice ordförande.

Teknik- och klimatnämnden

Tommy Lundqvist (C) ordförande.
Henrik Hedensjö (M) vice ordförande.
Sverker Nyman (S) andre vice ordförande.

Utbildningsnämnden

Patrik Dahl (C) ordförande.
Elisabet Ek (L) vice ordförande.
Ingrid Markström (S) andra vice ordförande.

Val- och demokratinämnden

Nicklas Salmin (L) ordförande.
Karin Broström (C) vice ordförande.
Conny Andersson (S) andre vice ordförande.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2018-12-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.