Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 1 oktober 2018

Detta är några av ärendena som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1 oktober 2018.

Antagande av avfallsplan

Enligt miljöbalken ska varje kommun ta fram en avfallsplan som tillsammans med avfallsföreskrifterna utgör den så kallade renhållningsordningen. Syftet med avfallsplanen är bland annat att minska avfallets miljöpåverkan genom att till exempel minska dess mängd och farlighet, ge berörda aktörer en bild av hur avfallshanteringen fungerar, utgöra ett gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i kommunen och belysa de utmaningar som väntar inom avfallsområdet.
Planen riktar sig förutom till politiker och tjänstemän som arbetar med avfallsfrågor även till alla som berörs av avfallshanteringen i kommunen, däribland boende, avfallsentreprenörer, företag, organisationer och studenter.
Avfallsplan 2018-2021 antogs av kommunfullmäktige och får därmed formell och juridisk status som kommunal avfallsplan.

Läs hela den nya avfallsplanen här: Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Kommunala stipendier till framstående elever införs

I motionen från Bino Drummond (M) föreslås att Norrtälje kommun inför stipendier till elever i avgångsklasserna för grundskolan, gymnasiet och särskolan, oberoende av huvudman. Motionen fick bifall i kommunfullmäktige, och uppdraget faller nu på barn- och skolnämnden att ta fram kriterier för dessa stipendier samt tar fram ett system för utdelning av stipendierna. Stipendierna ger en möjlighet att lyfta fram de elever som gör stora insatser i skolan.

Kommunfullmäktige i korthet 1 oktober 2018

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.