Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige 12 oktober 2020 i korthet

Sammanfattning av några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige måndag den 12 oktober 2020.


Klicka på knappen T i filmrutan för textning av filmen.

Provtagning för covid-19

Från fredag 16 oktober finns en teststation för covid-19-tester vid Sportcentrum i Norrtälje, vilket gör det möjligt för fler att testa sig vid symptom på covid-19.

Övervakningskameror

Nu är det klart att Norrtälje kommun får tillstånd att sätta upp kamerabevakning på pendlarparkeringen i Ledinge. Dessutom har samverkan med regionens trafikförvaltning inletts för att se över möjligheten till kamerabevakning i anslutning till brottsutsatta SL-hållplatser i kommunen.

Godkännande av markavtal avseende ny grundskola

Kommunfullmäktige beslutar godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Tälje 2:195, inom Övre Bryggårdsgärdet, mellan Famera Skola 1 AB (org.nr 559257-2647) och Norrtälje kommun.

Avtalet avser en ny grundskola för F-9 med plats för upp till cirka 860 elever och som drivs av Internationella Engelska Skolan (IES),

Klimat- och miljöstrategi

Kommunfullmäktige antar miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun, vilken ersätter tidigare Klimat- och miljöprogram för Norrtälje kommun (KF 2018-04-16 § 53).

Norrtälje kommuns miljö- och klimatstrategi ska bidra till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. Strategin ska också verka långsiktigt vägledande för det strategiska fysiska planeringsarbetet med översiktsplan i kommunen.

Vänthall i Hallstavik

Motion om att kommunen avsätter resurser i budgeten för att återuppbygga vänthallen vid Hallstavik busstation beslutades återremitterades för att utreda om det finns företagare som vill driva verksamhet i lokalerna.

Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium beslutar att ändra sammanträdesdatumet från den 21 december till den 14 december 2020.

Mötesagenda 2021

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2021 enligt tjänsteutlåtande med tillägget att ändra kommunfullmäktiges sammanträde till tisdagen den 14 december 2021.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-10-14
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.