Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 6 november 2018

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 6 november 2018.

Se webbsändningen i efterhand här

Budget 2018-2020

Budget för perioden 2018-2020 antagen

Kommunfullmäktige har beslutat om ny budget för perioden 2018-2020 baserad på det förslag som lämnat av det samverkande styret. Budgeten innehåller satsningar på bland annat en lokal utvecklingspeng för att stärka lokala utvecklingsarbetet, åtgärder för att stärka läraryrket, insatser mot barnfattigdom, HBTQ-certifiering av verksamheter och ett nytt badhus i Hallstavik.

Beslut om avfallstaxa har skickats på återremiss och kommer att beslutas vid ett senare tillfälle.

Oförändrad skattesats

Som en del av kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 2018-2020 togs även beslut att behålla den nuvarande kommunala skattesatsen på 19.72 procent.

Nytt gång- och cykelprogram för landsbygden

Kommunfullmäktige har beslutat ett nytt gång- och cykelprogram för Norrtälje kommun. Programmet innebär bland annat att kommunen kan öka takten på utbyggnaden av cykelvägar genom ett anläggningsbidrag på 21 miljoner kronor som kan sökas av enskilda väghållare.

Ny strategi för hantering av dagvatten

För att begränsa tillförseln av föreningar samt att undvika skador på bebyggda områden vid översvämningar har kommunfullmäktige beslutat om en strategi för hantering av dagvatten. Strategin är ett av tre steg i Norrtälje kommuns arbete att ta fram en Dagvattenplan och främjar kommunens arbete med bland annat EUs vattendirektiv och Sveriges miljökvalitetsmål.

Nya policys ska förbättra upphandlingar och kvalité

En ny upphandlingspolicy ska ställa upp grundläggande riktlinjer som Norrtälje kommun ska följa vid upphandlingar. Bland annat ska kommunen sträva efter att ställa krav på leverantören att denna har goda anställningsvillkor, att upphandlingen bidrar till att genomföra kommunens miljömål samt att motverka oseriösa leverantörers medverkan i upphandlingar. Vid sidan av detta har kommunfullmäktige även fattat beslut om kvalitetspolicy för hela kommunkoncernen. Syftet är att tydliggöra viktiga områden och ställningstagande inom bland annat områdena tillgänglighet samt öppenhet och transparens. Policyn är grund för det fortsatta kvalitetsarbetet inom Norrtälje kommun.

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.