Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Val- och demokratinämnden

Nämnden ska tillgängliggöra för invånarna att rösta i allmänna val och rådgivande folkomröstningar. Valnämnden ska sprida kunskap om valsystemet bland invånarna samt att öka röstdeltagandet inom kommunen.

Ikon för Val- och demokratinämnden.

Ett viktigt uppdrag för nämnden är att medverka till en öppen och aktiv dialog mellan kommunen och dess invånare. Nämnden har därför ett särskilt ansvar för att Norrtälje kommun är en öppen kommun där invånarna känner att de är välkomna att delta i kommunens utveckling. Nämnden ansvar därför bland annat även för hanteringen av e-förslag från kommunens invånare.

Till nämnden lyfts  de frågor upp som tidigare har behandlats i kommunstyrelsens demokrati- och jämställdhetsutskott. Detta innebär alltså ett utökat uppdrag för nämnden att arbeta med mångfald- och jämställdhetsfrågor och nämnden ska aktivt verka för att leva upp till målen i kommunens plan för mångfald och jämställdhet, vilket innefattar diskrimineringsgrunderna; kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Öppna sammanträden

Val- och demokratinämnden har från och med våren 2019 öppna sammanträden. Allmänheten är välkommen att lyssna på nämndens diskussioner och beslut, men har ej rätt att själva yttra sig vid sammanträdena. Val- och demokratinämnden behandlar i regel inte sekretessklassare ärenden, vilket gör att nämndens verksamhet lämpar sig för offentliga sammanträden. Men om ett ärende som tas upp på sammanträder handlar om myndighetsutövning eller omfattas av sekretess måste sammanträdet hållas bakom stängda dörrar och allmänheten får lämna lokalen.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2018-12-14
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.