Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Socialnämnden

Verksamheten är till för invånarna och bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande och med ett barnrättsperspektiv.

Ikon för social nämnden.

Socialnämnden strävar ständigt efter att förbättra sin verksamhet avseende
måluppfyllelse och kvalitet på densamma. Nämndens insatser är individuellt anpassade och ska syfta till ett självständigt, värdigt och tryggt liv.

Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar, boende till särskilt utsatta grupper, missbruks- och beroendevård för vuxna över 20 år, stöd till våldsutsatta i nära relationer och barn som bevittnat våld, insatser för barn och unga upp till 20 år, flyktingmottagning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, serveringstillstånd och boende för ensamkommande barn.

Senast ändrad: 2022-04-28