Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillfälliga delegationsbeslut med anledning av covid-19

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) anpassar sin verksamhet för att vara följsamma mot beslut som fattas nationellt och regionalt. Ett antal ordförande- och delegationsbeslut har fattats och kommer att fattas, med anledning av covid-19 och corona. Fattade beslut gäller generellt från datumet beslutet fattas och kommer att upphöra när samhället uppnår normalläge igen. Ett beslut kommer då att fattas om att alla beslut som KSON fattat, med anledning av corona och Covid-19, slutar att gälla.

Ordförandebeslut

2 juni 2020 - Upphävande av tidigare ordförandebeslut angående omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i Norrtälje kommun 

17 mars 2020 - Uppdrag till förbundsdirektören med anledning av covid-19

Styrande regelverk

28 maj - Styrande regelverk för patientflöden

23 mars 2020 - Delegationsbeslut - Styrande regelverk för patientflöden

Fattade delegationsbeslutbeslut

12 juni 2020 - Tillfällig ersättning upphör för vissa av KSON:s vårdval inom primärvården

9 juni 2020 - Beslut om rutiner för hantering av merkostnader

2 juni 2020 - Beslut om följsamhet till Sveriges kommuner och Regioners rekommendation om tillfällig vistelse

7 maj 2020 - Beslut om provtagnings av viss personal med anledning av covid-19

1 maj 2020 - Beslut om hantering av skyddsmaterial för utförare inom sjukvård och omsorg i Norrtälje

22 april 2020 - Beslut om tillfälligt förlängd stängning av dagverksamhet utifrån 4 kap 1§ SoL

20 april 2020 - Beslut om tillägg tidigare beslut om Stöd av ASiH till SÄBO-läkarna samt basala hemsjukvården

16 april 2020 - Ändring av beslut om tilfällig omvandling av korttidsplatser till vårdplatser

8 april 2020 - Förtydligande av tidigare beslut om tillfällig ersättning för vårdgivare inom primärvården

6 april 2020 - Tillfälligt stopp för omlistning inom husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

2 april 2020 - Beredskap då assistanssamordnare inte förmår fullgöra sin skyldighet enligt 24 § LSS

27 mars 2020 - Tillfällig omvandling av korttidsplatser till vårdplatser

27 mars 2020 - Tillfällig ersättning primärvården

26 mars 2020 - Åtgårder i ASiH

25 mars 2020 - Vårdval fotsjukvård, tillfällig extra ersättning vid hembesök

25 mars 2020 - Stöd av ASiH till SÄBO samt basala hemsjukvården

25 mars 2020 - Digitala besök inom vissa vårdval

23 mars 2020 - Förändringar i kundvalet

23 mars 2020 - Viten kopplade till bristande tillgänglighet på akutsjukhuset kommer inte att debiteras

17 mars 2020 - Prioriteringar av insatser i kundvalet

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.