Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Protokoll krisledningsnämnden

På den här sidan hittar du protokoll för krisledningsnämnden från Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (Kommunalförbundet).

Kommunalförbundets krisledningsnämnd består av sex ledamöter och sex ersättare, varav hälften väljs bland Region Stockholms ledamöter i direktionen och hälften bland Norrtälje kommuns direktionsledamöter. Nämndens ordförande väljs bland ledamöter från Region Stockholm och vice ordföranden bland ledamöter från Norrtälje kommun. Krisledningsnämnden sammanträder en gång per år och aktiveras endast i samband med extraordinära händelser.

Protokoll från krisledningsnämnden

Senast ändrad: 2023-03-03