Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/bevis protokoll 2022-06-08 §§ 64-76

Anslag/bevis protokoll 2022-06-08 §§ 64-76

  • Inledande text: Anslag/bevis protokoll 2022-06-08 §§ 64-76
  • Organ: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
  • Sammanträdesdatum: 2022-06-08
  • Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-14
  • Datum då anslaget tas ned: 2022-07-06
  • Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
  • Handläggare: Magnus Blomdahl