Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/bevis protokoll 2020-06-10 §§ 52-76

Inledande text: Anslag/bevis protokoll 2020-06-10 §§ 52-76
Organ: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Sammanträdesdatum: 2020-06-10
Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-17
Datum då anslaget tas ned: 2020-07-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Magnus Blomdahl