Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Officiell anslagstavla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. Via länkarna intill kan du hitta länkar till protokoll och möten samt information om hur hur du överklagar.

Anslagsbevis protokoll Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder 2020-02-10 §§ 1-10

Inledande text: Anslagsbevis protokoll Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder 2020-02-10 §§ 1-10
Organ: Kommunala Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder
Sammanträdesdatum: 2020-02-10
Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-17
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Magnus Blomdahl

Anslagsbevis protokoll direktion 2020-02-06 §§ 1-15

Inledande text: Anslagsbevis protokoll direktion 2020-02-06 §§ 1-15
Organ: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Sammanträdesdatum: 2020-02-06
Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-14
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Magnus Blomdahl

Anslagsbevis krisledningsnämnd 2020-02-06 §§ 1-4

Inledande text: Anslagsbevis krisledningsnämnd 2020-02-06 §§ 1-4
Organ: Krisledningsnämnd
Sammanträdesdatum: 2020-02-06
Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-14
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Magnus Blomdahl