Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Officiell anslagstavla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. Via länkarna intill kan du hitta länkar till protokoll och möten samt information om hur hur du överklagar.

Anslagsbevis protokoll 2019-11-25 §§ 118-135

Inledande text: Anslagsbevis protokoll 2019-11-25 §§ 118-135
Organ: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Sammanträdesdatum: 2019-11-25
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-03
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Magnus Blomdahl

Anslagsbevis protokoll 2019-11-25 § 122 omedelbar justering

Inledande text: Anslagsbevis protokoll 2019-11-25 § 122 omedelbar justering
Organ: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Sammanträdesdatum: 2019-11-25
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-25
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Magnus Blomdahl