Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtäljemodellen 2.0

Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra utvecklar en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov.

Målgruppen för projektet är de mest sjuka äldre invånarna i Hallstavik.

Syfte

  • "Hjälp/stöd mig att leva ett bra och självständigt liv i kommunen.

Effektmål

  • Möjliggöra högre livskvalitet till de mest sjuka äldre till lägre kostnader.
  • Skapa nya lösningar över traditionella gränser så att färre människor hamnar i en situation av stort vårdbehov.

Mål

  • Hitta nya kvalitativa och effektiva lösningar för de mest sjuka äldre inom vård- och omsorgssektorn.
  • Implementera en testbädd med innovativa lösningar som andra kan ta del av genom att använda nya arbetssätt och metoder för att arbeta med målgruppen.

Aktuellt i projektet

Det tvååriga projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Den inledande fasen har varit förankring och acceptans för projektet och nästa steg är att involvera invånarna, på flera olika sätt.

Invånaren omges av en rad olika aktörer, som alla har en god kompetens inom sitt område men kan bli bättre på att jobba tillsammans med individen i centrum.

Vi behöver ta reda på: vad är viktigt för dig? Och hur ska vi komma dit? Det här vill vi ha en dialog om med vår målgrupp, på olika sätt, i olika sammanhang. Vi kommer också att göra fallstudier och testa nya sätt att arbeta för att se vad som fungerar bra i dag och vad som behöver bli bättre.

Senast ändrad: 2022-07-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.