Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt till personuppgiftsansvariga

Norrtälje kommun värnar om din integritet. Vill du veta mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter? Kontakta berörd instans. Kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakter för personuppgifter

Vill du ha mer information om hur Norrtälje kommuns nämnder och företag handhar personuppgifter? Kontakta berörd nämnd, förbund eller företag.

Barn och skolnämnden

registrator.barn.skola@norrtalje.se

Bygg och miljönämnden 

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Campus Roslagen 

info@campusroslagen.se

Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg (KSON) 

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten 

kommunstyrelsen@norrtalje.se

Kultur och fritidsnämnden  

kultur.fritidsnamnden@norrtalje.se

Norrtälje Energi kommunalägt bolag

info@norrtaljeenergi.se

Roslagsbostäder kommunalägt bolag 

info@roslagsbostader.se

Socialnämnden 

registrator.socialnamden@norrtalje

Teknik och klimatnämnden 

kommunstyrelsen@norrtalje.se

Utbildningsnämnden

registrator.utbildning@norrtalje.se

Val-och förtroendemannanämnden 

kommunstyrelsen@norrtalje.se

Senast ändrad: 2018-05-25
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.