Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad (för postutlämning)

Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad (för postutlämning)

  • Inledande text: Avser fastighet: TÄLJE 3:1 (ASTEROIDVÄGEN 2) Diarienummer: BoM 2021-002443 Om inkommen ansökan En ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad på ovanstående fastighet har kommit in till Samhällsbyggnadskontoret. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet. Om du vill yttra dig över ansökan Är du berörd granne/sakägare har du enligt Plan- och bygglagen möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan. Dina eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 23 juni 2021. Så här gör du 1. Skriv ned dina synpunkter. 2. Ange i din skrivelse även ärendets diarienummer (se ovan), ditt namn och din egen fastighets-beteckning. 3. Lämna in till Samhällsbyggnadskontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje, senast datumet ovan. För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
  • Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-08
  • Datum då anslaget tas ned: 2021-06-23
  • Fil: Tälje 3_1 BoM 2021-002443.pdf